timeline__image-block
Diensten.

Incasso

Een hoge omzet is prachtig. Klanten die op tijd betalen is nog veel mooier. Succesvol ondernemen heeft meer om het lijf dan mooie vooruitzichten. De liquiditeit van je bedrijf hangt ook af van het betaalgedrag van je klanten. Met incasso zorgt Looijmans juristen ervoor dat je klanten op tijd betalen.

No cure, no pay

Betalingsafspraak is ook een afspraak

Heb je last van van wanbetalers of klanten die hun factuur niet of (veel) te laat betalen? Incasso is een logische stap als jouw klanten of debiteuren hun betalingsafspraken niet nakomen. Ook voor betalingsafspraken geldt: boter bij de vis. Looijmans Juristen incasseert snel en met bewezen resultaat. En vaak zonder dat de relatie met jouw klanten er onder lijdt. We werken volgens het principe ‘no cure, no pay’. Lukt het ons niet om de openstaande vordering te innen, dan brengen we geen kosten in rekening. Zijn onze inspanningen wel succesvol, dan verhalen we de incassokosten en de wettelijke rente op jouw debiteur.  Incasseren we een deel van de vordering en besluit je om het dossier te sluiten? In dat geval brengen we 15% van de hoofdsom in mindering op het bedrag dat we uitkeren.

Minnelijke incasso

Betalingen zónder tussenkomst rechter

Soms heeft een klant een reden om zijn rekening niet (op tijd) te betalen. Hij is bijvoorbeeld ontevreden over het gekochte product of de geboden service. De kans is dan groot dat hij verweer aantekent tegen een verstuurde factuur. Hoe los je zo’n verschil van mening op? Looijmans Juristen is erin gespecialiseerd om je bij te staan, plooien glad te strijken en heldere afspraken te maken over een betaling. Sommige klanten beschikken over onvoldoende liquide middelen om een factuur in één keer over te maken. In zo’n geval spreken we een betalingsregeling af en houden we de betaaltermijnen nauwlettend in de gaten. In dit minnelijke of buitengerechtelijke incassotraject zorgt Looijmans Juristen voor een snelle opvolging. Onze juridische aanpak en de bijbehorende kosten verschillen per geval en per opdrachtgever. Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang en de resultaten.

Gerechtelijke incasso

Wel of niet de rechter inschakelen?

Levert minnelijke incasso niks op en hebben telefoontjes, herinneringen of aanmaningen niet tot betaling geleid?  Dan krijg je een goed onderbouwd advies voor het vervolgtraject. Daarbij heb je de keuze uit twee smaken: een juridisch incassotraject starten of de openstaande vordering afboeken. De gang naar de rechter lijkt logisch als minnelijke incasso niks oplevert. Vaak is zo’n procedure ook kostbaar en tijdrovend. Soms is een vordering gewoonweg niet te innen, omdat de klant geen liquide middelen heeft om te betalen. De rechter inschakelen om betaling af te dwingen, is geen verplichte stap. Als de kans van slagen klein is, raadt Looijmans Juristen deze stap af. Zo voorkom je verspilling van tijd en onnodige kosten.

Andere diensten.

Arbeidsrecht

Heb je alles goed geregeld met jouw personeel?

Ondernemingsrecht

Welke rechtsvorm past bij jouw onderneming? Adviezen en contracten voor ondernemers.

Contracten

Staan de spreekwoordelijke kleine lettertjes goed op papier? Wij zijn hét contact voor elk contract.

Legal scan

Welke rechtsvorm past bij jouw onderneming? Adviezen en contracten voor ondernemers.