16. maart 2018
WEEK 1: DE AVG IN HET ALGEMEEN Op dit moment heeft iedere lidstaat binnen de Europese Unie nog een eigen privacywet; in Nederland kennen we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Al deze nationale privacywetten zijn gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Met de komst van het internet en de wereldwijde digitalisering is deze Europese privacyrichtlijn sterk verouderd geraakt. Door de digitalisering is het namelijk steeds gemakkelijker geworden om gegevens van personen digitaal te...
15. november 2017
De afgelopen weken hebben wij op social media al enkele tips gegeven over het incasseren van vorderingen. In deze blog zullen we de stappen nogmaals toelichten en uitleggen hoe wij je eventueel kunnen helpen om je niet-betaalde vorderingen betaald te krijgen. Het opbouwen van een goed dossier begint eigenlijk al vóórdat je werkzaamheden gaat verrichten, namelijk door het aangaan van een overeenkomst of het versturen van een opdrachtbevestiging. Zorg dat in de overeenkomst of...
15. mei 2017
#14dagenbrief Regelmatig stellen wij 14 dagen brieven op. Dit zijn brieven waarin uw debiteur in gebreke wordt gesteld en 14 dagen de tijd wordt gegeven om alsnog de vordering te betalen. Zonder dat er incassokosten bijkomen. Deze incassokosten kunnen snel oplopen. Om consumenten te beschermen is daarom in artikel 6:96 lid 6 BW opgenomen dat aan een consument eerst nog een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd moet worden, waarin vermeld wordt wat de gevolgen zijn van niet betalen binnen...
28. april 2017
Bij het ontwikkelen van online marketing campagnes zijn foto’s erg belangrijk. Je trekt hiermee namelijk snel de aandacht van mensen en het kan een verhaal ondersteunen, of in sommige gevallen zelfs vertellen. Echter, niet alle visuele content mag “zo maar” gebruikt worden. Op foto’s rusten immers auteursrechten. In deze derde blog zullen we toelichten welke regels gebonden zijn bij het gebruik van foto’s bij online uitingen.
10. april 2017
In deze blogreeks in het thema “Onbezorgd Online” geven we informatie, tips en tricks over de wereld van online marketing en alle daarbij komende rechten en verplichtingen. In deze eerste blog staat het onderwerp zoekmachine adverteren centraal en de vraag in hoeverre adverteren op het merk van een concurrent is toegestaan.
08. februari 2017
Aan het ontslaan van een werknemer die niet goed functioneert zitten nogal wat haken en ogen. Vorige week hadden wij nog met een zaak te maken waarbij de werkgever onterecht een werknemer op basis van deze grondslag wilde ontslaan. Middels deze blog willen wij u graag informeren over de aandachtspunten bij het ontslag van een disfunctionerende werknemer.Als werkgever kunnen er verschillende redenen zijn om van een werknemer afscheid te willen nemen. Eén van deze redenen kan zijn dat de...
29. mei 2016
Het komt steeds vaker voor in Nederland: vitale AOW’ers die graag nog een paar jaar willen doorwerken na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd. Niet eens altijd vanuit financiële overwegingen, zo blijkt, maar vaak heeft een dergelijke keuze juist een sociale grondslag: doorwerken wordt immers ervaren als “erbij horen”. Ook ik kreeg de afgelopen maanden van verschillende werkgevers de vraag hoe juridisch vormgegeven kan worden aan deze ontwikkeling.
17. mei 2016
Sinds 1 mei 2016 is het definitief: de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft en vervangen door overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. In de dagelijkse praktijk blijkt echter zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers nog veel onduidelijkheid te heersen en de consequenties van de afschaffing zijn voor velen nog niet compleet te overzien. Op 30 mei a.s. organiseert Looijmans Juristen daarom een bijeenkomst...
22. februari 2016
Dat het momenteel in een groot deel van Nederland krokusvakantie is, was vanmorgen niet te merken. Om 8:30 uur stond er maar liefst 374 kilometer file in Nederland door regen, wind en ongelukken. Voor wiens rekening komt deze extra reistijd eigenlijk? Dat hierover onduidelijkheid bestaat bij werkgevers en werknemers is niet gek. In de Arbeidstijdenwet (‘ATW’) is hieromtrent geen duidelijke regeling opgenomen en het begrip reistijd is niet als zodanig gedefinieerd. Het antwoord op...
16. februari 2016
In de laatste jaren is de wet- en regelgeving in de zorgsector ingrijpend veranderd. Dat het voor zorgondernemers van groot belang is om hierop tijdig te reageren en anticiperen is onder meer gebleken uit de spraakmakende uitspraak van de Ondernemingskamer inzake Meavita. Daarnaast zal het weinigen zijn ontgaan dat ook de regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en ontslag in 2015 ingrijpend gewijzigd zijn.