#14dagenbrief – Consument betaalt niet

#14dagenbrief Regelmatig stellen wij 14 dagen brieven op. Dit zijn brieven waarin uw debiteur in gebreke wordt gesteld en 14 dagen de tijd wordt gegeven om alsnog de vordering te betalen. Zonder dat er incassokosten bijkomen. Deze incassokosten kunnen snel oplopen. Om consumenten te beschermen is daarom in artikel 6:96 lid 6 BW opgenomen dat aan een consument eerst nog een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd moet worden, waarin vermeld wordt wat de gevolgen zijn van niet betalen binnen 14 dagen.

 

Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal vrij simpel. Toch heeft artikel 6:96 lid 6 BW nogal wat onduidelijkheden veroorzaakt. Op 1 juni 2016 zijn er aan de rechter prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van dit artikel. Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen is duidelijk geworden dat een consument echt 14 volle dagen de tijd moet hebben om de vordering alsnog te betalen.

 

Concreet betekent dit:

  • De 14 dagen termijn begint te lopen op de dag nadat de ingebrekestelling is ontvangen, dus niet nadat deze verzonden is;
  • Als uitgangspunt wordt genomen dat brieven in zijn algemeenheid op de tweede dag na verzending worden bezorgd, waarbij zondag, maandag of officiële feestdag niet worden meegerekend;
  • Verder dient ook in de brief vermeld te worden hoe hoog de incassokosten zullen zijn inclusief btw.

 

Voldoende is het als in de incassobrief een van de volgende formuleringen is opgenomen:

  • binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd;
  • binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd.

 

Is er niet aan de hiervoor vermelde eisen voldaan dan hoeven de incassokosten niet betaald te worden. Overigens kunnen incassokosten alleen gerekend worden als de vordering uit handen is gegeven.

 

Meer weten?

Mocht je zelf meer informatie of hulp nodig hebben bij een vordering, laat het ons dan weten!